تبلیغات
سورمق a
مردم این زمانه مثل گل انارند ....... از درو جلوه دارند نزدیک بو ندارند
سورمق
موضوعات
آرشیو مطالب
کلمات کلیدی
چهارشنبه 9 فروردین 1391, 12:52 بعد از ظهر روح الله دهقان
اشعار مذهبی
برای بهره مندی از اشعار مورد نظر از آرشیو موضوعی بر حسب ماه قمری استفاده کنید
مادری بود که دست پسر ِ خویش گرفت
 نویسنده : محمد علی صولی

در غروبی غمگین....

                            بین یک کوچه تنگ

                         مادری بود که دست پسر ِ خویش گرفت

راهی ره شده بود ....         راه در پیش گرفت ....

                سند باغ فدک بود به دستان بتول

راهی ره شده بود دخت والای رسول

از میان کوچه می رود با پسرش...

بی حیایی ناگاه راهشان را سد کرد  

                دست سنگین خودش بالا برد

                       و به رخساره ی مادر کوبید

مات و مبهوت حسن

              نیست در باور ِ او

                             مادرش افتاده ...

                           رنگ رخسار حسن گشت سپید

                          چشم ِ مادر شده تار        دیگر او هیچ ندید...

                                                                 آسمان دور سرش می چرخیدمادر افتاد زمین

        بغضش آرام شکست

                     حسنش گریه کند

چادر خاکی مادر بتکاند که شده خاک آلود

                    حسنش باز فقط گریه کند ...

گویدش: " خیز که تا خانه رویم ...

پدر آنجاست و چشمش به در است

خیز از جا و کمک گیر ز من

                             دست بگذار به روی دوشم

                              مادر ِ بی رمق و بی هوشم  "

باید از جا خیزد

 رمقی نیست که زهرا خیزد

     دست خود را روی دیوار گذاشت

                                        دست دیگر را نیز

                                       به روی شانه ی فرزندش برد

                                  یا علی گفت و زجایش  بر خاست ..

    عزم رفتن او کرد به سوی خانه ی شاه

                              گم نمود است گمانم او راه

هاله ای ابر به رخساره ی  او نقش گرفت

و از آن روز رخش را حتی

                        ز علی هم پوشاند

تا که جمعی در شب

به سرایی که پناه همه ی عالم بود

حمله ور گشته و در پشت در  ِ خانه تجمع کردند

خواستند تا که علی راببرند

هیزم و آتش و دود

قسمت  ِ درب همان خانه شده

آمد او پشت در و خواست که در باز کند

ناگهان یک نفری با لگدی

در ِ آن خانه به داخل هل داد

                     ناله ای رفت به عرش....

                            مادری پشت در است .....

                                              میخ در سینه او ..

                                                 خون چکد روی زمین ...

باز هم یاری حیدر را کرد

گفت : "من مرده ام آیا که علی را ببرید؟"

ریسمان را بگرفت

نانجیبی به قلافی که به دستانش داشت

مزد یاری علی را داده ...

               دست او را بشکست

            لگدی هم زده بر پهلویش

                              استخوانش بشکست

هر که از ره آمد لگدی بر او زد

                       آنکه پیغمبر دین گفت که از من باشد ......

                                                               پاره ی قلب من است ........

                                                                هر که آزرد و را قلب مرا رنجانده ..........

و چنان بود که بعد از آن شب

               چند روزی دگر او زنده نماند

موقع غسل شد و نیمه شبی

حیدر آمد و کبودی ِ تنش را نگریست

سر به دیوار گذاشت

 گریه می کرد و صدا زد او را

    کودکانش همه گرداگردش

           ذکر مادر بگرفتند و سر و سینه زدند

                                 حسن افکند خودش را بغل مادر خویش

                                       و حسین صورت خود را کف پای مادر

                                         بفشارد  و بگرید و علی هم بیند

دل او درد آمد

        کودکانش را  او

              همه دلداری داد

                                     بردنش در دل شب

                                                بی نشان خاک کنند

                                              تا که حتی اثری از قبرش

                                                باقی از خود نگذارد برای اینکه :

                                           نشود هیچ کسی قصد جسارت بکند

و چنین گشت سر انجام همان مادر و طفل

که غروبی باهم

راهی ِ کوچه ی تنگی گشتند

بی نشان مادر شد

خونجگر کودک او

مادرش رفت ولی کودک ماند .....................!!

مادرش رفت ولی کودک ماند .....................!!

وحید مصلحیعلی ابن موسی (ع)
  نویسنده : محمد علی صولی
مه برج ایمان، علی ابن موسی

در دُرج امکان، علی ابن موسی


سپهر امامت، محیط کرامت

یم جود و احسان، علی ابن موسی


به آدم دهی دَم، به موسی دهی یَد

به عیسی دهی جان، علی ابن موسی


ولای تو باشد کمال ولایت

میان امامان، علی ابن موسی


تویی قدر و کوثر، تویی نور و فرقان

تویی آل عمران، علی ابن موسی


وجود تو ای جانِ جان، جانِ جان است

در آغوش ایران علی ابن موسی


به چشم تو نازم کز آن شیرِ پرده

شود شیرِ غرّان، علی ابن موسی


عجب نیست ناز ار کند مور راهت

به تخت سلیمان، علی ابن موسی


سُم آهویی را که ضامن شدی تو

زند بوسه رضوان، علی ابن موسی


بُوَد شیعه را در کمالِ تشیع

ولای تو میزان علی ابن موسی


سزد جن و انس و ملک بر تو گرید

چو دعبل ثنا خوان، علی ابن موسی


عجب نیست کز رأفت و رحمت تو

بَرَد بهره شیطان، علی ابن موسی


دل مرده گردد به خاک تو زنده

چو باغ از بهاران، علی ابن موسی


غباری که روی ضریحت نشیند

شفا خیزد از آن، علی ابن موسی


شود با نسیم بهشتِ حریمت

جهنم گلستان، علی ابن موسی


سزد انبیا در طواف مزارت

بخوانند قرآن، علی ابن موسی


دهد قبّه‎ات نور بر چشم گردون

چو مهر درخشان، علی ابن موسی


بَرَد در حریم تو دست توسّل

دوصد پور عمران، علی ابن موسی


تو نوحیّ و ایران چو کشتی، چه بیمش

ز امواج طوفان، علی ابن موسی


کند جن و انس و ملک درد خود را

به خاک تو درمان، علی ابن موسی


همه آفرینش بود سفره‎ی تو

همه خلق مهمان، علی ابن موسی


تو شاه جهانی خوانند خَلقت

غریب خراسان، علی ابن موسی


تو در قصر مأمون شب و روز بودی

چو یوسف به زندان، علی ابن موسی


لبت بود خندان، دلت بود گریان

غمت بود پنهان، علی ابن موسی


به غم‎های ناگفته‎ات باد جاری

سرشکم به دامان، علی ابن موسی


تو را بارها، بارها کشت مامون

به رنج فراوان، علی ابن موسی


نباید که با هیفده خواهر آخر

تو تنها دهی جان، علی ابن موسی


تو مسموم گشتی، دگر جسم پاکت

نشد سنگ باران، علی ابن موسی


تو دیگر جوادت نشد اِرباً اِربا

ز شمشیرِ بُرّان، علی ابن موسی


تو دستِ جدا گشته از تن ندیدی

به خاک بیابان، علی ابن موسی


تو شش ماهه طفلت در آغوش گرمت

نشد تشنه قربان، علی ابن موسی


دریغا، دریغا که با آل عصمت

شکستند پیمان، علی ابن موسی


به میثم نگاهی، که با خود ندارد

به جز کوه عصیان، علی ابن موسی

سازگارطواف قبرِ تو یا ثامن الحجج كردم
  نویسنده : محمد علی صولی

سخن به مدح تو باید فصیح و كامل گفت
هم از شكوه مقامت ، هم از فضائل گفت

شبیه صائبِ صاحب سخن قصیده نوشت
غزل غزل سر زلف تو را چو بیدل گفت

نه چند مثنوی و قطعه و غزل ، باید
كه شرح قصة حسن تو در رسائل گفت

عبا ، نه ... اینكه گدای شما شدم كافیست
حدیث حسن تو كی می توان چو دعبل گفت

تفضلی ! كه فقط از تو خوانده ام یك عمر
و من نگفته ام و هر چه بود این دل گفت

زلال اشك مرا از تبار كوثر كن
در آسمان دو دستت مرا كبوتر كن
*

به قفل بسته كلید اجابت است اینجا
كه آستانة جود و كرامت است اینجا

به دلنوازی جان در رواق او بنشین
چرا كه قبر مسیحای عترت است اینجا

بكوش تا پرِ پروانه اش شوی ،‌ زیرا
پر از تلأ لؤ شمع هدایت است اینجا

زلال اشك تو از چشمة خلوص دل
همیشه إذن دخولِ زیارت است اینجا

نه دیدن حرم و قبر و صحن و گلدسته
هدف وصال حقیقی حضرت است اینجا

دوباره كسبِ ثواب هزار حج كردم
طواف قبرِ تو یا ثامن الحجج كردم
*

ببین كه حال و هوای حرم چه عرفانیست
پر از بلور و كبوتر پر از چراغانیست

به لطف گنبد و گلدسته های زر پوشش‌
همیشه صحن حرم پر فروغ و نورانیست

كجاست روضة رضوان به غیر از این مرقد
كجاست جنت الأعلی اگر كه اینجا نیست

صدای پر زدن بال جبرئیل است این
در ازدحام حرم گرمِ عطر افشانیست

حدیث سلسله از یادمان نخواهد رفت
ولایتت به خدا شرطی از مسلمانیست

هزار مرتبه شكر خدا كه نور تو
چراغ زندگی مردمان ایرانیست

كتاب رأفت و مهرت پر از حكایتها
نظیرِ قصة آن پیر مرد سلمانیست

ز یادِ مردمِ سایه نشین ایوانت
نرفته خاطره های نماز بارانت
*

سلام ! مظهر یكتای « لیس إلا هو »

سلام ! حضرت خورشید ! ماهِ یوسف رو

مقام عصمتتان « إنما یرید الله »
قسم به اشهد أن لا اله الا هو

شبی نشان بده از باب « یطمئن قلوب »
به چشم خسته­ مان گوشه ای از آن ابرو

دخیل گریه ببندید زائران اینجا
به حلقه های ضریح مطهر از هر سو

چگونه ضامن دلهای ما نخواهد شد
رئوف شهر كه كرده ضمانت آهو

خوشا به حال كسی كه شبیه اهل نظر
به خدمت حرمش گیرد از مژه جارو

غباری از اثر رفت و آمدش شاید
شبیه فرش حرم بر روی سرش باشد
*

همیشه باغ لبش غنچة تبسم داشت
كه خنده با لب نورانیش تفاهم داشت

تمام عمر شریفش ، مكارم الأخلاق
به لحظه لحظة  اوقات او تجسم داشت

اگر امام رئوف است ، بسكه همواره
به سینه دغدغة مشكلات مردم داشت
           

برای رزق تمامِ كبوتران شهر
حیاط خانة آقا همیشه گندم داشت

هر آنكه جرعه ای از جام معرفت نوشید
سری به خاك قدوم امام هشتم داشت

و هر فرشته برای تبرك بالش
به خاك راه امامِ رضا تیمم داشت

برای ما به جز این آستان پناهی نیست
از آسمانِ حرم تا بهشت راهی نیست

*
تویی كه این همه دارالشفایِ دل داری
نرفته از حرمت نا امید بیماری

دوباره نغمة نقّاره خانه می آید
شفا گرفته كسی با تفضّلت ! آری

كجاست گوش دلی تا كه بشنود هر روز
از این ترنم نقاره بانگ بیداری

دو بال پر زدنت را قنوت اشكت كن
ببین برای پریدن عجب سبكباری

دوباره پنجره فولاد و إذن كرب و بلا
میان صحن حرم شد چه گریه بازاری

دوباره روضه گرفتند زائران اینجا
بیاد مشك عطش نوش و خشك سرداری

رهاست در نفس این حرم شمیم یاس
به یاد علقمه و قبر حضرت عباس

یوسف رحیمیحقش نبود تیر به تابوت او زدن
نویسنده : محمد علی صولی

یک عمر در حوالی غربت مقیم بود

آن سیدی که سفره ی دستش کریم بود

خورشید بود و ماه از او نور میگرفت

تا بود ، آسمان و زمین را رحیم بود

سر می کشید خانه به خانه محله را

این کارهای هر سحر این نسیم بود

آتش زبانه می کشد از دشت سبز او

چون گلفروش کوچه ی طور کلیم بود

این چند روزه سایه ی یثرب بلند شد

چون حال آفتاب مدینه وخیم بود

حقش نبود تیر به تابوت او زدن

این کعبه در عبادت مردم سهیم بود

بی سابقه است حادثه اما جدید نیست

این خانواده غربتشان از قدیم بود

آقا ببخش قصد جسارت نداشتم

پای درازم از برکات گلیم بود

                                                                    
رضا جعفریاى دل خون شده! ایّام عزاى حسن ست
نویسنده : محمد علی صولی

اى دل خون شده! ایّام عزاى حسن ست

 كز ثَرى تا به ثریّا همه بیت الحزن ست

پیرهن چاك زنم در غم آن گوهر پاك

 گز غمش چاك ملك را به فلك پیرهن ست

قسمت آل عبا اى فلك از گردش تو

 گوئیا درد و غم و رنج و بلا و محن ست

بشكنى گوهر دندان نبى گاه به سنگ

گاه بر بازوى حیدر ز جفایت رسن ست

گه دَرِ كینه به پهلوى بتول عَذرا

مى زنى، كینه بلى عادت چرخ كهن ست

گه بود خنجر خونخوار تو بر خلق حسین

گه ز تو سوده الماس به كام حسن ست

خاطرم از اَلَمِ این یك، دارالالم ست

 سینه ام از حَزَنِ آن یك، بیت الحزن ست

عرش از بوى یكى پر بود از ناقه چین

 خاك از خون یكى پر ز عقیق یمن ست

هر كه گوید چو «طرب» مرثیه آل عبا

 به یقین جنّت فردوس مر او را وطن ست

 (نصر اصفهانى «طرب»)خونیکه خورده در همه عمر از گلو بریخت
  نویسنده : محمد علی صولی

در تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد

و آن طشت را ز خون جگر باغ لاله کرد

خونیکه خورده در همه عمر از گلو بریخت

خود را تهی زخون دل چند ساله کرد

نبود عجب که خونجگر گر شدش بجام

عمریش روزگار همین در پیاله کرد

نتوان نوشت قصة درد و مصیبتش

ور میتوان زغصه هزاران رساله کرد

زینب دردی معجر و آه از جگر کشید

کلئوم زد بسینه و از درد ناله کرد

هر خواهریکه بود روان کرد سیل خون

هر دختریکه بود پریشان کلاله کرد

یا رب به اهل بیت ندانم چسان گذشت

 آن روز شد عیان که رسول از جهان گذشتچون زهر کین شراره بجان حسن گرفت
  نویسنده : محمد علی صولی

چون زهر کین شراره بجان حسن گرفت

زهرا بخلد گوشه بیت الحزن گرفت

زهریکه بهر قتل سلیمان ملک دین

آن اهرمن ز خسرو ملک ختن گرفت

بر کام آن عزیز خدا از جفا بریخت

آتش بجان آن خلف بوالحسن گرفت

زان آب آتشین که دل مجتبی بسوخت

سیل سرشگ دیدة هرمرد و زن گرفت

لعلی که بود همچو عقیق یمانیش

از سوز زهر رنگ گل یاسمن گرفت

آوخ که زینبش بدوصد آه دردناک

طشتی برابر حسنش از محن گرفت

آمد حسین بر سر بالین آنجناب

بر دامن از وفا سر آن ممتحن گرفت

اشگ غم از دو دیده ببارید بر عذار

در حالتیکه خون دلش از لبن گرفت

آمد خروش و احسنا هر زمان ز عرش

پیک عزا بکون و مکان انجمن گرفت

واحسرتا که گرد یتیمی زجور خصم

چهر منیر قاسم گل پیرهن گرفت

آنطایر بهشتی از این خاکدان گذشت

اندر فراز شاخة طوبی وطن گرفت

آه از دمیکه از ستم قوم بد شعار

تیر از کمان گذشته و جا بر کفن گرفت

آنصورتیکه شمس و قمر منفعل نمود

خاکش ببر کشیده و بر خویشتن گرفت

زین ماتمی که قلب حسین شد جریح دار

 کلک صفا شکست و عنان سخن گرفت

                     

                      صفازینب از سمت شام می آمد
  نویسنده : محمد علی صولی

بعد یک اربعین رسید از راه

غم به قلبی  صبور می آید

 قتلگه را دوباره می بیند

آنکه از راه دور می آید

 

 

یادش آمد غروب رفتن را

لبش از فرط تشنگی می سوخت

او نگاه پرِاز غم ِ خود را

بر تن پاره پاره ای می دوخت

 

یادش آمد که دست و پا میزد

پیش چشمان زینب آن تشنه

یادش آمد که خون او میریخت

از قفا روی تیزی ِ دشنه

 

 

یادش آمد تن ِ پر از چاکش

جای مرهم که سنگ باران شد

 استخوان های سینه میگویند:

حال نوبت به  نیزه داران شد

 

 

پیش آن بی رمق کمانداران

هر چه در چنته بود آوردند

زخم سر نیزه را نشان کردند

شرط بندان همیشه نامردند

 

 

یاد آن ناله های تشنگی و

لخته خونی که از جبین میریخت

آب را پیش چشم او قاتل 

خنده میکرد بر زمین میریخت

 

 

بر زمین خفته بی رمق دیگر

او که از نسل ِ آسمانها بود

یک نفر خود و جامه می کند و

سر انگشترش چه دعوا بود

 

 

پیش چشمان مرد با غیرت

حمله سمت ِ خیام جایز نیست

یک نفر نیست تا بگوید رقص

پیش چشم ِ امام جایز نیست

 

 

در کنار مزار خورشیدش   

زینب  از سمت شام می آمد

او که حالا شبیه مادر بود

اشک ِچشمش مدام می آمد

 

 

خاطراتی که مانده در ذهنش

 از سفر با حرامیانی پست 

پیش او شکوه میکند زینب

در کنار مزار او بنشست ...

 

 

ای برادر ببین که آمده ام

من چهل روز بعد پر زدنت

یاد دارم خرابه آمدی و

من فدای به ما تو سر زدنت

 

 

دخترت گریه می نمود از درد 

دختر ِ شام پاره نان میداد

هم عروسک کشید از دستش

گوشواره خودش نشان میداد

 

 

پیرهن پاره خوب میداند

که نگاه پلید یعنی چه..!!

خیزران خورده خوب می فهمد

ضربه های یزید یعنی چه ..!!

 

 نشود تا ز خاطرم ببرم

سطح ِ خون, رویِِ ِ خیزران را من

یا که از کوچه های شهر شام

 بارش ِ سنگ ِ بی امان را من

 

 

بعد تو من تمام طفلان را

زیر بال و پر خودم بردم

زیر باران تازیان عدو

از همه بیشتر کتک خوردم

 

 

نیمه شبها نوای لالایی

بر لبان رباب می بینم

اصغرم با برادرم محسن

هر شبم را به خواب می بینم

 

 

 

ارغوانی ترین به قافله ام

میروم سمت شهر پیغمبر

می برم من برایشان خبر از

بوسه ی تیغ و گریه ی حنجر

 

 


 شعر:  وحید مصلحی ..علقمه پر شده از شیون یک بانویی
  نویسنده : محمد علی صولی

هر چه ترسیدم از آن آن به سرم می آید

مشک سوراخ شد و کیست برم می آید؟

چشم پرخون شده را طاقت دیدن نبود

خون به همراهی اشک از بصرم می آید

علقمه پر شده از  شیون یک بانویی

کیست او ذکر لبش " وا پسرم " می آید ؟

سخت باشد بدهم صورت او را تشخیص

چون  کبودی رخش در نظرم می آید

فاطمه آمد و دستی که  ندارم خیزم

اشک خجلت فقط از چشم ترم می آید

هر چه ترسیدم از آن آن به سرم می آید

ناله ی  العطش  اهل  حرم می آید ..!!

وحید مصلحی


هنوز بر لب تو بغض «أیَّ مُنقَلبٍ»
  نویسنده : محمد علی صولی

در این غروب غریبی ببین کواکب را

به نیزه ها سر زخمیّ نجم ثاقب را

 

بخوان به لحن حروف مقطعه امشب

حدیث غربت زینب، بخوان مصائب را

 

چرا عزیز دلم «هَل أتَی» نمی خوانی

ببار جرعه ای از کوثر مناقب را

 

بخوان «وَلِیُّکُمُ الله» را پناه حرم

بگو حکایت این مردمان غاصب را

 

برای تسلیت خاطر «ذَوِی القُربَی»

ز تازیانه و سیلی ببین مواهب را

 

بخوان «لِیُذهِبَ عَنکُم» شکوه غیرت من

که دور سازی از این کاروان اجانب را

 

مسیح خستة من ندبة أنا العطشان

به خون نشانده دل بیقرار راهب را

 

لب مقدس قرآن و خیزران بوسه!

و «أم حَسِبتَ» بخوان این همه عجائب را

 

بیا شبی به خرابه بیاوری با خود

برای دخترکت لیلةُ الرغائب را

 

هنوز بر لب تو بغض «أیَّ مُنقَلبٍ»

به انتظار نشسته غریب غائب را

 
انا لله و انا الیه راجعون

 

تا باز کرد در دل روضه لهوف را

در خون تپیده دید تمام حروف را

 

می دید واژه ها همه فریاد می زنند

داغی عظیم و مرثیه های مخوف را

 

می دید تیرها که نشانه گرفته اند

خورشید چشم های امام رئوف را

 

آمادة هجوم به قلب مطهرش

پر کرده اند نیزه به نیزه صفوف را

 

این دشنه های تشنه به تصویر می کشند

بر مشعر الحرام گلویش وقوف را

 

انگار از ضریح تنش باز می کنند

با نعل های تازه دخیل سیوف را

یوسف رحیمی
برچسب ها : اشعار مذهبی , شعر ,
آخرین مطالب
» چگونه با آرایش چشم های ریز را درشت تر نشان دهیم؟ ( سه شنبه 27 تیر 1396 )
» چگونه سیگار را در 30 روز ترک کنیم ؟ ( جمعه 24 مرداد 1393 )
» 10 راه برای یک خواب راحت ( یکشنبه 15 تیر 1393 )
» اسپم چیست و راههای مقابله با آن کدامست ؟ ( شنبه 31 خرداد 1393 )
» هنر طراحی چهره با حروف و کلمات !!!! ... ( جمعه 23 خرداد 1393 )
» آموزش بستن کروات بصورت تصویری ( چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 )
» نحوه جنگ ها در آینده ( پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 )
» 20روش برای کنترل استرس ( دوشنبه 18 فروردین 1393 )
» خواص هفت سین عید نوروز ( جمعه 1 فروردین 1393 )
» آموزش ساخت VPN در ویندوز XP ( شنبه 29 مهر 1391 )
» 60 سخـن حکیـمانه زیبا از بـزرگان ( شنبه 22 مهر 1391 )
» آموزش ساخت کانکشن VPN در ویندوز Seven 7 ( سه شنبه 24 مرداد 1391 )
» سریالهای روزانه برای آنتی‌ویروس نود32 ( دوشنبه 23 مرداد 1391 )
» دانلود رایگان نرم افزار پخشRD Player (ایرانی) ( سه شنبه 23 خرداد 1391 )
» هشدار درباره خود ارضایی کودکان و نوجوانان ( شنبه 13 خرداد 1391 )
» مجموعه 70 طرح آماده کارآفرینی ( پنجشنبه 11 خرداد 1391 )
» عکس هایی از جدیدترین اختراعات ( یکشنبه 10 اردیبهشت 1391 )
» آموزش جاوا اسکریپت(قسمت اول) ( چهارشنبه 16 فروردین 1391 )
» اشعار مذهبی ( چهارشنبه 9 فروردین 1391 )
» محبوب‌ترین و تنفر برانگیزترین گوشی های دنیا ( سه شنبه 8 فروردین 1391 )
» شعر ( شنبه 5 فروردین 1391 )
» اینترنت را با گوشی موبایلتان تجربه کنید ( چهارشنبه 2 فروردین 1391 )
» مجموعه مقالات آموزشی ویژوال بیسیک به همراه سورس برنامه ها ( سه شنبه 11 بهمن 1390 )
» جزوه آموزشی درس مبانی الکترونیک ( سه شنبه 11 بهمن 1390 )
» مجموعه پروژه های درس ساختمان داده ها ( شنبه 8 بهمن 1390 )
» اختراع کاغذی 10 برابر مقاوم تر از فولاد(+ عکس ) ( پنجشنبه 5 آبان 1390 )
» پنج گوشی پرطرفدار بین خانم‌ها + عکس ( سه شنبه 29 شهریور 1390 )
» تلفن همراهی که در شرایط مختلف آب و هوایی خودش را تغییر می‌دهد!! (+عکس) ( دوشنبه 28 شهریور 1390 )
» نرم افزار موبایل صحبت کردن توسط بلوتوث BT Walkie Talkie با فرمت جاوا ( سه شنبه 22 شهریور 1390 )
» کل مطالب وبلاگ در یک نگاه ( سه شنبه 14 تیر 1390 )
چت روم
نظرسنجی
مطالب وبلاگ در چه سطحی است؟

لینکدونی
درباره ما

سورمق
سورمه
دانلود رایگان
آموزش ساخت vpn
آموزش جاوا
کسب درآمد
ایجاد کننده وبلاگ : روح الله دهقان


  • کل بازدید ها :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بروز رسانی :

تمامی حقوق متن ها، تصاویر سایت مربوط به این سایت می باشد و استفاده از آن ها در سایت ها و وبلاگ ها با لینک دادن به سایت مجاز می باشد.
.CopyRight © 2010 - 2011 sarmastsoft Group , All Rights Reserved

Theme Design By ParsTools.Com
افزایش آمار بازدید